Publikace

Nederlanders tussen heuvels

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

De Praagse tuinwijk Ořechovka als een bewijs van contacten tussen de Nederlandse en Tsjechoslowaakse architectonische avant-garde in het interbellum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten