Publikace

Architektura pro pěší

Mgr. Veronika Vicherková

Enormní nárůst osobní automobilové dopravy ve městech v průběhu 20. století kulminoval v 60. letech. Vyvažující tendencí byl vzestup ekologického smýšlení a snaha harmonizovat ve městech provoz motorisů i pěších. Stať se zabývá vznikem první pěší zóny v Praze a jejím architektonickým řešením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten