Publikace

Manuál užívání (si) veřejného prostranství Pustevny - Radhošť

Ing. arch. Michaela Mrázová

Města, která chtějí držet tempo s novými trendy nejen Evropských měst, zpracovávají příručky, strategie, manuály, jak užívat veřejná prostranství, jak k nim přistupovat při plánování a jak je udržovat, abychom mohli žít v kultivovaných městech, ale i obcích a zajistit jejich kvalitu. V tomto manuálu se věnujeme veřejnému prostoranství v chráněné krajině oblasti Beskydy. Zaměřujeme se na otázku co a jak navrhnout pro to, aby nebyla znehodnocena stávající kvalita krajiny a aby byla vytvořena kvalita nová. Dokument slouží jako základní podklad pro zdravý rozvoj veřejného prostranství trasy Pustevny – Radhošť. Je základním nástrojem při plánování, vytváření, spravování, provozování a užívání kvalitního veřejného prostranství. Vychází z aktuální společenské, politické a kulturní situace. Zohledňuje kvality krajiny. Jasně definuje cíle a pravidla, aby k nápravě mohlo dojít co nejdříve. Manuál je určen všem aktérům, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, navrhování, schvalování, provádění, spravování, údržby, provozu a užívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.