Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Metodika řešení komplexních projektů regenerace obytných celků sídlištního typu

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

Cílem předložené metodiky je představit postup, jak současná česká sídliště přiblížit požadavkům na soudobé město: eliminovat hlavní nedostatky sídlištní zástavby jako např. nízkou adaptabilitu, deficit pracovních příležitostí i bydlení vyššího standardu, absenci soukromých a sdílených venkovních ploch, jakož i neadresnost veřejného prostoru, neintuitivní systém dopravní obsluhy a nižší počet parkovacích stání atd. při zachování jejich hlavních předností, za které je možné považovat např. otevřenost zástavby, vysoký podíl zelených ploch, hospodárnou hustotu zástavby, dostupnost základní občanské vybavenosti apod. Konečným smyslem metodiky je vytvořit ze sídlišť plnokrevná převážně středněpodlažní zahradní města při zohlednění individuálních podmínek lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.