Publikace

Čia tepláreň?

Príspevok hodnotí výsledok obnovy starého objektu elektrárne a teplárne a jeho úpravu na flexibilné prenajímateľné kancelárie. Pôvodný návrh je od Dušana Jurkoviča z roku 1944. na obnove tejto kultúrnej pamiatky sa podieľai viacerí pamiatkari a finálne riešenie vypracoval architekt Martin Paško.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.