Publikace

Jurkovičova tepláreň, Bratislava.

Článok hodnotí projekt a realizáciu obnovy starého objektu elektrárne a teplárne, ktorá je národnou kulúrnou pamiatkou. Pôvodný návrh je od Dušana Jurkoviča z roku 1944. Na obnove sa podieľali viacerí pamiatkaria a architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.