Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Když proměňujeme starý dům, naším hlavním úkolem je pochopit hodnoty obsažené v jeho stáří. Které spočívají v materii, v ideovém obsahu, v množství stop různého charakteru a pak zejména v čemsi, co neumíme pojmenovat. V pelu, záři, tajné ingredienci. Pelu, který je zřejmě také onou příčinou, díky níž se stále nejlépe cítíme ve starých městech, a kterou ani praktikující architekti, ani teoretici, neumí vyextrahovat a převést do metod stavby nových měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.