Publikace

Veřejně tajné, prominentně obyčejné a nenávistně zapomenuté

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Okresní a krajské výbory KSČ ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století představují svébytnou kategorii v dějinách české architektury období 1948–1989. Ačkoliv vznikaly na popud z nejvyšších míst a v těsné blízkosti historických center, nedochovalo se o nich mnoho informací a po sametové revoluci upadly v zapomnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.