Publikace

Nizozemská plná cihla a československá prázdná forma

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Architekt Jan Kotěra jako zakladatel kontaktů mezi československou a nizozemskou architektonickou avantgardou v první polovině 20. století a Karel Teige jako jejich ničitel v rámci Congrès International Architecture Moderne (CIAM).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.