Publikace

Jaký je dnes náš přístup k hodnotám, vytvořeným před rokem 1989? Výtvarné umění ve veřejném prostor je dokladem péče a prostředníkem vztahu, médiem, které dokáže komunikovat s člověkem-uživatelem prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.