Publikace

Opatření ke zlepšení podmínek provozu městské dopravy v centrální části Liberce. Část I: Význam kvalitní veřejné dopravy pro život měst. Strategie a konkrétní podoby preference MHD

Ing. Richard Železný, MSc., Ph.D.

Opatření ke zlepšení podmínek provozu městské dopravy v centrální části Liberce. Část I: Význam kvalitní veřejné dopravy pro život měst. Strategie a konkrétní podoby preference MHD. Význam veřejné dopravy pro fungování měst. Strategie a politika preference veřejné dopravy v rámci regionu města Liberce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten