Publikace

Zhodnocení rizik spojených s využitím žárově zinkované výztuže betonu

Cílem uvedeného článku je způsobem srozumitelným nejen pro úzce specializovanou, ale i širší odbornou veřejnost dostatečně přesně objasnit problematiku koroze žárově zinkované výztuže v betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten