Publikace

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T06-B - Západočeská varianta (Plzeň)

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten