Publikace

Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D.

Jde o výzkum a jeho aplikaci v oblastech vlastního navrhování staveb, kdy metody modelování jsou základním prostředkem v procesu architektonické tvorby, od abstraktních a konceptuálních modelů až po discipliny tvorby finálních, technologických či experimentálních. Fyzické podání je porovnáváno s vizuální simulací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten