Publikace

Preventivní hodnocení území kraje nebo menších samosprávných celků

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Metodický návod k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten