Publikace

Generel krajinného rázu Jihočeského kraje

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na území Jihočeského kraje obsahuje vymezení oblastí krajinného rázu a jejich charakteristiky jako součást ÚAP kraje, stanovení ochranných opatření významných znaků jednotlivých krajinných charakteristik jako podklad k preventivnímu hodnocení krajinného rázu, vymezení území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, krajinářské vyhodnocení území dle Muranského - Naumana a vymezení území se shodným krajinným typem. Materiál je vypracován ve vazbě na ZÚR Jihočeského kraje, slouží ke koordinaci ÚAP pro ORP a navazuje na požadavky implementace EÚK.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten