Publikace

Osnova zadání a obsahu studie veřejného prostranství

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák

Účelem práce "Osnova zadání a obsahu studie veřejného prostranství" je popis podkladů pro přípravu výzev v rámci integrovaného regionálního operačního programu s tím, že je využita jako podklad pro metodiku zadávání územních studií veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten