Publikace

Metodika zadávání územních plánů - MEZOÚROVEŇ I (ÚZEMNÍ PLÁN)

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák

Cestou porovnání se současným stavem byla předložena hypotéza sledu kroků, které by měly representovat proces pořízení územního plánu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, resp. principy zadávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.