Publikace

Postup hodnocení ex-ante územních dopadů připravovaných záměrů především z ESIF. Metodologicky je metodika inspirována principy territorial impact assessment (TIA).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten