Publikace

Regulační plány v zemích Evropské unie I

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Vít Řezáč

Regulační plány v zemích Evropské unie - jedna

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten