Publikace

Urbanismus : Proměny oboru a jejich vliv na vzdělávání urbanistů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten