Publikace

ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Jan Matička

Norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech bez ohledu na jejich sklon, pokud jejich hydroizolační konstrukce obsahuje povlakovou hydroizolaci, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Norma je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten