Publikace

Posudek realizovatelnosti záměru výstavby "Slezské plovárny" v Hradci Královém a řešení navazujícího území

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

Posudek realizovatelnosti záměru výstavby "Slezské plovárny" v Hradci Královém a řešení navazujícího území. Analýza požadavků na území a vyhodnocení existujících záměrů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten