Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Energeticky úsporné bazény - využití netradičních zdrojů energie

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

Principy návrhu energeticky úsporných krytých bazénů. Vvyužití sluneční energie pro jejich provoz a účelné rekuperace tepla ze vzduchu a vody. Popis využití a funkce energetického skleníku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten