Publikace

Způsob výroby stavebních prefabrikátů a zařízení k jeho provádění

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Při provádění způsobu výroby stavebních prefabrikátů, s využitím odpadních materiálů, se do uzavřené zapékací formy umístí směs složená převážně z odpadních materiálů tvořených plasty, které tvoří základní složku pojiv, kde plasty s nižší teplotou tání, jako jsou polyethyleny a polystyreny, se do zapékané směsi vpraví přednostně jako součást drtě nebo granulí, přičemž plasty s vyšší teplotou tání, jako jsou PET lahve, tvoří přednostně základní složku plastů přimísenou do zapékané směsi ve formě řezanky a/nebo uzavřených nádob. Dále se do směsi přidá plnivo, jehož základními složkami jsou jílovité hlíny, například odpadní cihlářské hlíny a přírodní materiály typu sláma nebo rákosí, nejvýhodněji ve formě řezanky, načež se směs zahřívá na teplotu v rozmezí 120 °C až 240 °C při současném stlačování a přitlačování zapékané směsi ke stěnám uzavřené zapékací formy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.