Publikace

Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Veronika Peňázová

Práce reaguje na zvýšený zájem o seniorské bydlení související s demografickým vývojem. Formou modelových projektů pro odlišné charaktery prostředí (nízko- a vícepodlažní) jsou demostrovány základní kvality bydlení pro seniory: vytvoření inkluzivního, podnětově i komunikačně bohatého, bezpečného, bezbariérového a autonomii podporujícího prostředí. Modelové projekty jsou v technickém detailu dokumentace pro stavební řízeny provedeny ve verzi A i B třídy energetické náročnosti a doplněny o podrobné rozpočty i dynamický model ekonomické analýzy ověřující návratnost navržené investice. Architektonická i ekonomická část projektu tak vytváří otevřený systém, ve kterém lze na základě konkrétních řešení a připravených postupů vytvářet odlišné prostorové i ekonomické varianty a současně i odvozovat obené modelové parametry sloužící jednak jako podklad pro zadávání konkrétních projektů, ale současně i jako základ při formulování veřejných politik a programů podporované výstavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten