Publikace

bydlení - pravidla návrhu základních jednotek bytu

doc. Ing. arch. Hana Seho

krátké lekce pro návrh bytového půdorysu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten