Publikace

Stavební jednotka z polyethylen tereftalátu, respetive jeho recyklátu ve tvaru lahve. Cihlu je možné vyrobit na výrobní lince pro výrobu lahví, její cena tudíž odpovídá ceně lahve. Je využito standardních preforem a víček. Cihla je transparentní a váží 28g. Jedna cihla unese 3kg při poklesu o 1cm, její únosnost narůstá exponenciálně s přibývající zátěží. Cihly se k sobě spojují zámečky v 6 směrech a při jejich kombinaci a spojování pomocí sedacích desek dochází k roznesení váhy. V objektu PET(ch)air uneslo 72 cihel 1500 Kg.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten