Publikace

Mezioborová revitalizace parku Jenerálka

MgA. Jan Trejbal

Metodika řeší formou studie úpravu bývalého těžebního prostoru cihelny v lokalitě Jenerálka. Vlastní objekt cihelny byl přeměněn na bytový komplex rodinných domů. Území těžebního prostoru se tak jeví jako velmi vhodné pro vznik kombinovaného území s přírodní a rekreačně sportovní funkcí. V areálu byly původně těženy suroviny pro provoz cihelny. Těžební činnost výrazně snížila přirozený terén lokality. Proto zde byly následně ukládány odpady, převážně stavební sutě. Park, který v prostoru těžebního prostoru vznikne, bude sdružovat několik funkcí. Měl by se stát rekreačně sportovním areálem pro obyvatele přilehlého bytového komplexu a starší zástavby na Jenerálce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten