Publikace

Porovnáme-li vývoj, kterým prošla velká západoevropská města za poslední desetiletí s vývojem velkých českých měst, musíme konstatovat, že se odlišuje. Celková kvalita života, vytvořená efektivní a spravedlivou prostorovou regulací města, začíná být považována za zásadní konkurenční výhodu měst starších členských zemích EU. Narůstá význam veřejného zájmu a hledají se prostředky, které by inteligentně usměrnily soukromé zájmy tak, aby byly v souladu s veřejnými. Česká republika a její města se za stejné období nedopracovala ani k běžnému standardu efektivní a spravedlivé územní politiky, který je běžný ve starších členských zemích EU. Kvalita každodenního života obyvatel českých měst roste velice pomalu a ve srovnání se západoevropskými městy dokonce klesá. Je evidentní, že stávající systém českého územního plánování není dostatečně pružný a účinný, vznikl v době, která se proměňovala mnohem pomaleji a předvídatelněji a potřebuje aktualizovat. Výzkum se soustřeďuje na postihnutí příčin tohoto stavu a návrh opatření, kterými lze zlepšit prostorovou regulaci našich měst. Tato práce je dílčím výstupem výzkumu a věnuje se sběru evropských územních plánů velkých měst, jejich popisu, analýze a srovnání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten