Závěrečné práce

Dostupné bydlení, Berlín

Trejtnarová Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s dvorem se zaměřením na studenty, včetně řešení komerčního parteru, jako součást dostavby městského bloku mezi ulicemi Oberbaumstraße, Bevernstraße a May-Ayim-Ufer ve čtvrti Kreuzberg v Berlíně. Bakalářská práce zpracovává studii do podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení. Smyslem je především transformace architektonického konceptu domu do navazujícího stupně dokumentace a koordinace požadavků zúčastněných profesí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.