Publikace

Indikativní ukazatele pro hodnocení disparit na úrovni ORP Jablonec nad Nisou

Ing. Daniel Franke, Ph.D.

Interaktivní mapa společně s metodikou reprezentuje míru čerpání územních zdrojů a upozorňuje na negativních místní dopady na udržitelný rozvoj na území ORP Jablonec nad Nisou. Slouží jako doplněk ke standardnímu rozboru udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten