Publikace

Plánování s přírodou

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Článek je úvodem pro specielní číslo Bulletinu České komory architektů. Seznamuje se základními principy Zelené infrastruktury v Krajinářské architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten