Publikace

Melková, Pavla, Význam veřejného prostoru v současné tvorbě města

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Význam zakotvení kvality veřejného prostoru v územním plánování. Nástroje koncepčního přístupu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten