Publikace

Projekt Poslední dům Adolfa Loose se zabývá nerealizovaným návrhem tohoto autora a jeho převedením do fyzické podoby muzejního exponátu. Do současnosti se zachova- la studie a slovní popisy stavby. Dopracování studie a jejího převedení do realizační dokumentace a projektu, se ujali studenti a pedagogové z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.