Publikace

MANUÁL PRO ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA HUMPOLCE

Ke vzniku humpoleckého manuálu vedla poměrně dlouhá cesta, ve které i nadále pokračujeme jednáními s vedením města. Manuál samotný jsme koncipovali jako dokument zcela zaměřený na město Humpolec a jeho jedinečný veřejný prostor. Věnujeme se v něm jak základním otázkám kvality veřejného prostoru, tak i komplexnějšímu uchopení jeho vytváření, vzájemným souvislostem všech prvků a atributů, které jej utváří, a koncepci jeho rozvoje a směřování. Dokument je rozčleněn na čtyři samostatné publikace podle objemu a charakteru informací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.