Publikace

V letošním roce otevřely své brány dvě umělecké instituce, jejichž sídla vznikla úpravou původně industriálních staveb. Pro potřeby soukromé Kunsthalle Praha přestavěl ateliér Schindler Seko architekti Zengerovu transformační stanici na pražském Klárově; ostravská městská galerie PLATO zabydlela unikátní budovu jatek, konvertovanou podle projektu Roberta Konieczného z polských Katovic. Přístupy obou ateliérů k průmyslovému dědictví snad nemůžou být odlišnější.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.