Publikace

S Katalin Csillag a Zsoltem Guntherem (3h architecture) _ O maďarské architektuře a společném životě dvou architektů / Jan Jakub Tesař

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Rozhovor s předními českými architekty nejen o jejich tvorbě, způsobu myšlení a situaci na maďarské scéně, ale i náhled na české prostředí zvenčí očima hostujícího pedagoga.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten