Publikace

Očekávané důsledky zavádění nových evropských předpisů v České republice

Očekávané důsledky zavádění nových evropských předpisů v České republice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten