Publikace

Očekávané důsledky zavádění nových evropských předpisů v České republice

Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc.

Očekávané důsledky zavádění nových evropských předpisů v České republice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten