S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Mateřská škola "Skládačka", Praha-Radlice

Agáta Kočířová

Anotace

Návrh mateřské školy, na pozemku mezi dvěma svahy v blízkosti ČSOB banky v Praze-Radlicích, vychází z dětské skládačky, jejíž základní myšlenka je postavená na středové ose, kolem které se otáčí kostičky různých velikostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.