S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Energetické a ekologické systémy budov 2

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten