Závěrečné práce

Metropolitní bydlení v Praze

Bc. Vojtěch Miler

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh nové typologické formy bytového domu určené pro konkrétní lokalitu a jeho možná citace a uplatnění pro další dvě podobné lokality vnitřního města Prahy. Práce by měla vycházet z rešerše analýz regulativů, procesních podmínek a konkrétních příkladů zahraničních realizací bytových souborů v Evropě (viz část diplomní seminář). Návrh by měl reflektovat změny a nové tendence ve společnosti, ekonomice a v územním plánování metropole na počátku 21. století. Součástí práce je návrh městského bloku nebo části bloku sestávajícího z vybrané typologické formy bytového domu. V tomto případě by se mělo jednat o návrh tzv. townhousů, jejichž výstavba je v Praze limitována legislativními překážkami. Townhouse je výrazně městská forma domu, kombinující standardy individuálního bydlení, ale vytvářející městské prostředí s vyšší hustotou osídlení a kompaktní formou. Tím je tato forma bydlení schopná čelit suburbanizačním tlakům na výstavbu nového bydlení. Součástí diplomové práce je urbanistický návrh řešení vybrané lokality Žižkova (hlavní lokalita), Holešovic a Nuslí, je užití navrženého typu bydlení prověřeno.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.