Publikace

Knihovny v době nových médií

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Publikace provází čtenáře ve stručnosti historií knihoven, poskytuje přehled o různých typech knihoven, jejich základních provozních vazbách, technických, technologických, ale i legislativních podmínkách jejich návrhů či urbanistických souvislostech jejich umisťování v sídlech. Podstatnou část obsahu tvoří i nejzajímavější příklady knihoven postavených u nás a v zahraničí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten