Publikace

„Dukla mezi hausbóty“

Ing. arch. Michaela Mrázová

Původní objekt z roku 1997 téměř zoufale potřeboval celkovou modernizaci a zvětšení objemu, aby špička české reprezentace nemusela trénovat na chodbách a v kancelářích. Ministerstvo obrany, v roli investora, zveřejnilo na tendermarketu výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti v rámci ověření možnosti zvětšení stávající loděnice ASC Dukla. Na základě nejnižší nabídky byla navázána spolupráce s ateliérem M1 architekti. Bylo štěstí, že Pavel Joba s kolegy z ateliéru přistoupili k zakázce s láskou ke sportu a s touhou udělat pro naše sportovce něco špičkového.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.