Publikace

Modely sociálního bydlení v sociálních domovech pro dlouhodobé bydlení

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Veronika Peňázová, Ing. arch. Erik Petrus

Úkolem studie bylo na základě rozboru zahraničních příkladů dobré praxe a typologických charakteristik tohoto typu bydlení především uvést náměty na úpravu legislativních předpisů; navrhnout systém, kapacity a další parametry takového bydlení; rámcově odhadnout měrné náklady a identifikovat hlavní úskalí implementace tohoto typu bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten