Publikace

Svetlovod v strešnej konštrukcii v horskej oblasti

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Svetlovod je jedným z osvetľujúcich prvkov, ktoré privádzajú do interiéru prirodzené denné svetlo. Spája exteriérové podmienky s interiérovými, takže je súčasťou obvodového plášťa. Z hľadiska denného osvetlenia pozitívne ovplyvňuje vnútorné prostredie, a preto je dôležité zabezpečiť, aby jeho zabudovanie nevytváralo problémový detail v obvodovom plášti. Ak sa svetlovod použije navyše v horskej oblasti, musia sa zohľadniť extrémne vonkajšie podmienky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten