Publikace

Využití principů technologie zdění kleneb pro návrh způsobu realizace skořepin aditivní výrobou

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Tento příspěvek navrhuje způsob realizace plně tlačených skořepin technologií aditivní výroby za pomoci robotického výrobního zařízení. Autor na základě rešerše technologií aditivní výroby a technologie výstavby kleneb tzv. zděním z ruky navrhuje způsob robotizace technologie pro realizaci skořepin bez nutnosti dočasných podpůrných konstrukcí nebo lešení. Výsledkem této části výzkumu by měl být návrh způsobu rozdělení skořepiny na samostatně realizovatelné záběry a parametry pro návrh optimální trajektorie pohybu robotické ruky, nesoucí tiskovou hlavu. Tato trajektorie bude podkladem pro algoritmus, zajišťující ovládání plně robotického výrobního zařízení na principu robotické ruky, který umožní počítačovou simulaci realizace skořepiny s cílem dosáhnout časově efektivního provádění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten