Publikace

Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten