Publikace

Alternativní využití mostů

Ing. arch. Karin Grohmannová

Článek předkládá celosvětový přehled přístupů k alternativnímu využití mostních konstrukcí, ať už při zachování jejich původní funkce nebo při jejich úplné konverzi. Doprovozen je stručnou historickou studií a nastíněním možného scénáře nového kreativního využití pro karlínský Negrelliho viadukt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten