Publikace

Proč do města?

M.A. Martin Kloda

Úspěšná města dnes vytvářejí pomyslnou síť stability a kontinuity na kontinentu. Jsou přirozenými centry takzvaných funkčních metropolitních regionů. V současných podmínkách „tekuté modernity“ jejich vliv a význam dokonce překračují administrativní hranice regionů nebo zemí. Jedním z takových měst je i Praha. Ta se v českém direktivně nastaveném systému správy neobejde bez spolupráce a vstřícnosti ze strany vlády. Bez systematického propojováníní přímých a nepřímých plánovacích nástrojů a celkové úpravy stavební legislativy. To všechno jsou složité a dlouhodobé cíle. Češi nejsou zvyklí příliš demonstrovat, takže stanové protesty za dostupné bydlení jako v Izraeli nás nejspíš nečekají. Spíš to vypadá na dlouhodobé stagnování nebo pozvolný úpadek naší jediné metropole, ze kterého by mohly profitovat menší města v regionu. Pokud jsou na to připravena.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten